Sertleşmeyi Sağlayan Bitkiler

Sertleşme bozukluğu tatmin edici cinsel birliktelik için sertleşme olmaması ya da sertleşmenin devam etmemesidir. Sertleşme bozukluğu 40–70 yaş arası erkeklerde %30-50 arasında görüldüğü bildirilmiştir.

 

Dünya Sağlık Örgütünün 2000 yılında yayınladığı raporda bitkisel ilaçların dünya ilaç pazarının %20’sini oluşturduğu, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşayan insanların yaklaşık yarısının alternatif – tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden birini kullandığı ve bunlardan en sık kullanılanın bitkisel ilaçlar oluğunu bildirmiştir.

 

Sertleşme bozukluğuna fayda ettiği söylenen çok sayıda bitki vardır. Her yerde bunu yerseniz şunu içerseniz cinsel isteğiniz artar gibi yazıları ve söylemleri görmek mümkün. Lakin bilimsel kanıt sorulunca cevap gelmemektedir. Bu tür yazılarda genelde bunu yiyin cinsel isteğiniz artar denir. Hâlbuki ne kadar miktarda, ne kadar sürede ve nasıl tüketilmeli ile ilgili herhangi bir söylem bulamazsınız. Bulmanızda imkansız çünkü ortada bilimsel bir veri yok. Sağlıkta söylemler ve kişisel deneyimler bilimsel olarak önem arz etmez. Önemli olan bilimsel çalışmaları ortaya koyabilmektir.

 

Bu nedenle bu yazı sadece etkinliği ve güvenirliliği ciddi bilimsel çalışmalar ile ispat edilmiş, 5 bitkinin sertleşme ve cinsel fonksiyonlara etkisini içermektedir.

 

Başlamadan Önce öneriler;

Sertleşme sorununuz var ise öncelikle doktora başvurmalısınız.Gerekli tetkikler yapıldıktan ve sebep ortaya konduktan sonra bu bitkisel ürünleri tedaviye katkı amaçlı kullanabilirsiniz. Bu ürünlerin tek başına tedavi amacı ile kullanılması önerilmez.

Ginseng (Panax)

Panax ginseng dünyada en çok kullanılan ve araştırılan bitkisel ilaçların başında gelmektedir.. Panax Ginseng bitkinin durumuna göre taze ginseng (<4 yaş), beyaz ginseng (4–6 yaş) ve red ginseng (>6 yaş, kuru) olarak 3 gruba ayrılmaktadır.Afyodizyak olan formu kırmızı olandır. Ginsengin etki mekanizması hala net olarak bilinmemektedir. Yapılan çalışmalarda tedavi süresi 4–12 hafta, ginseng dozu 600–1000 mg x 3/gün olarak belirlenmiştir.

Kimlerin kullanması önerilir?

Özellikle psikojenik sertleşme bozukluğunda faydalı olduğu gösterilmiştir.

Ginkgo biloba

Ginkgo bilobanın ana etki mekanizması damarlarda genişleme olarak gösterilmiştir. Bu nedenle periferik damar hastalığı, Alzheimer, demans, gibi kronik vasküler yetmezlik olan hastalıklarda kullanılabileceği gösterilmiştir. Ginkgo yaprak ekstresinin önerilen günlük dozu 150 mg olup minimum 8 hafta kullanımı önerilmektedir.Ginko bilobanın seksüel fonksiyonlar üzerindeki etkisi ise genital bölge kan akımı arttırması artırması üzerinden olabileceği gösterilmiştir.

 

Kimlerin kullanması önerilir?

Özellikle antidepresan kullanan ve hafif sertleşme bozukluğu olan hastalarda faydalı olabileceği gösterilmiştir.

Epimedium ( İcarin)

Epimediumun içinde bulunan ve etken maddesi İcarin sertleşme bozukluğunda kullanılan Sildenafil Sitrat gibi etki ettiği gösterilmiştir. İlaca göre 373 kat daha zayıftır.Epimedium ile ilgili çok sayıda hayvan çalışması olmasına rağmen yeterli ve tatmin edici  klinik çalışma yoktur. Bunun için kullanım dozu ve süresi ile ilgili güvenilir bir bilgi yoktur.

Saf İcarin elde etmek hem zahmetli hem de çok pahalı olduğu için çalışma yapılmamış olabilir diye düşünüyorum.

 

Kimlerin kullanması önerilir?

Klinik çalışma olmamasına rağmen etkinliği ilaçlara benzediği için hafif sertleşme bozukluğu olan hastalarda İcarin oranı yüksek ( en az %70 lik )  olan ürünler kullanılabilir.

Lepimedium meyenii (Maca)

Etki mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber sperm yapımı  ve cinsel istek üzerinde olumlu etkisi olabileceği düşünülmektedir.Yapılan klinik çalışmalarda 12 hafta boyunca günlük 2400 mg Maca kullanımı önerilmektedir.

 

Kimlerin kullanması önerilir?

Cinsel istek azlığı nedeniyle hafif sertleşme bozukluğu olan hastalarda faydalı olabileceği gösterilmiştir.

Tribulus terrestis

Bugüne kadar yapılmış en ciddi klinik çalışma bu bitki ile yapılmıştır.Etki mekanizması net olarak bilinmemektedir.Sansalone S ve ark yaptığı toplam 200 hastanın iki gruba ayrıldığı prospektif randomize plasebo kontrollü çalışmada tedavi grubuna 300 mgAlga Ecklonia bicyclis, 450 mg Tribulus terrestris, ve 250 mg Glucosamine Oligosaccharide karışımı 3 ay boyunca günde bir kez verilmiş.Tedavi alan grupta  orgazmda, cinsel istekte, cinsel ilişki memnuniyetinde, istatiksel olarak artış sağladığı gösterilmiştir.

 

Kimlerin kullanması önerilir?

Cinsel istek azlığı nedeniyle hafif sertleşme bozukluğu olan hastalarda faydalı olabileceği gösterilmiştir.