SERTLEŞME BOZUKLUĞUNDA TEDAVİ BASAMAKLARI

Sertleşme tedavisinde sorunu doğru saptamak ve hastaya uygun tedavi uygulamak gerekir.Bunu yaparken mevcut olan tedavi basamaklarını tek tek değerlendirip hastaya sunmak gerekir.Örneğin hiç tedavi almamış birisine 2. Basamak tedavi olan iğne tedavisi ile başlamak doğru değildir.Bu tür yaklaşımlar aslında biz doktorlardan çok hastaların kendi kendilerine çözüm aramasından kaynaklanır.

Sertleşme sorunu olan hasta hemen eczaneye gidip ( yada benzin istasyonuna yada arkadaşına yada internete) en güçlü ilacı alma peşindedir.Bunu anlamak benim için zor değil.

Utanma vs gibi nedenlerden doktora gitmeme ve sorunu kendine başına çözme isteği insanın doğasında vardır.Sonuçta  en son kullanması gereken ilacı daha tedavinin başında kullanınca ,başta her şey güzel ama sonra sıkıntılar ortaya çıkıyor.

1 .basamakta ; ilaçlar , şok dalga tedavisi ,prp ,vakum cihazları

2. basamakta ; penise yapılan iğne tedavisi

3. basamakta ; ise protez tedavisi.

1. basmakta başarısız olunursa 2. basamağa onda da başarısız olunursa 3. basamağa geçilir.Sertleşme bozukluğunun derecesine göre bazen  2. Basamak bazen de 3. Basamak  başlangıçta önerilebilir.

1. basamaktaki tedaviler önce tek tek  olmuyorsa bir arada kullanılabilir.Örneğin şok dalga tedavisi alan bir hasta düşük dozda sertleşme ilacıda alabilir.Yada şok dalga tedavisine ek olarak prp tedavisi eklenebilir.Bunu belirlemede şüphesiz hastanın sertleşme bozukluğunun derecesi önemlidir.