SERTLEŞME BOZUKLUĞU NEDİR VE NEDEN OLUR ?

Sertleşme bozukluğu kişinin sürekli olarak ve yenileyici biçimde yeterli bir sertleşme sağlayamama yada cinsel etkinlik bitene kadar sertliğini koruyamamadır.

Sertleşme Nasıl Olur ? 

Sertleşme Bozukluğu Nedir ?

Sertleşme Bozukluğu Neden Olur ?

Venöz Kaçak Ya da Yetmezlik Nedir ?

SERTLEŞME BOZUKLUĞUNDA TEDAVİ BASAMAKLARI

Sertleşme tedavisinde sorunu doğru saptamak ve hastaya uygun tedavi uygulamak gerekir.

1 .basamakta ; İlaçlar , şok dalga tedavisi ,prp ,vakum cihazları ,EMS
2. basamakta ; İğne tedavisi 
3. basamakta ;Kök Hücre Tedavisi ( uygun hastalara)
4. basamakta ; Protez tedavisi.

SERTLEŞME TEDAVİSİNDE İLAÇLAR

İlaçların tek etkisi geçici olarak penise giden kan akımını artırmak.Etki kalıcı değildir.Bazı ilaçlarda 5-6 saat bazı ilaçlarda 24 saat sürebilir.İlaçlar cinsel istek ve arzuyu artırmaz.Sadece istek ve arzu var ise sertlik derecesini artırır.

PENİSE ŞOK DALGA TEDAVİSİ

Şok Dalga Tedavisi,  düşük akımlı  şok dalgaları ile   mevcut kan damarlarının açılmasını ve yeni kan damarlarının oluşmasını sağlayarak penise kan akımını artırır. Uygun hastalarda başarı oranı yaklaşık % 90'dır. 

Şok Dalga Tedavisi Nasıl Uygulanır ?

Şok Dalga Tedavisi Nasıl Etki Eder ?

PENİS PRP TEDAVİSİ (P-Shot)

PRP (Platelet Rich Plazma) tedavisi trombosit dediğimiz kan hücrelerini içeren plazmanın penis içine enjeksiyon yöntemi ile uygulanmasıdır. Penise PRP tedavisinin ticari bilinen adı P-Shot 'dır.
Kişilerin ihtiyacına göre 1-3 seans uygulama planlanır.

SERTLEŞME BOZUKLUĞUNDA VAKUM TEDAVİSİ

Vakum tedavisi 1. Basamak bir tedavidir.Tek başına nadiren kullanılır.Genelikle diğer tedaviler ek olarak verilir.Penisde kan dolaşımı duracağı için bu işlem 20 dakikadan fazla yapılmaz.Aksi halde penis dokusu oksijensiz kalacağı için zarar görebilir.

SERTLEŞME BOZUKLUĞUNDA İĞNE TEDAVİSİ

Penise iğne tedavisi 2.  Basamak bir tedavidir.İlaç , şok dalga tedavisi , PRP tedavisinden fayda görmeyen hastalara önerilir.Bu tedavilerin alternatifi değildir.Yani hastaya ilaç tedavisi veya iğne tedavisi olabilirsiniz gibi bir söylemde bulunulması doğru değildir. İğne tedavisi protez tedavisinden önceki en son tedavi olmalıdır.

SERTLEŞME BOZUKLUĞUNDA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Hastaların yüzünü güldüren tedavinin tıp dünyasında farklı isimleri bulunuyor. Stromal Vasculer Fraction, Yağ Dokusu Kaynaklı Yenileyici Hücre Tedavisi ve Kök Hücre Tedavisi şeklinde çeşitli adlandırmalar mevcut. Sadece seçilmiş özel hastalara uygulanmalı.

PENİL PROTEZ TEDAVİSİ

1 ve 2. ve 3. basamak tedaviden fayda görmeyen hastalara uygulanır.Protez uygulaması geri dönüşümlü bir yöntem değildir.
Tek parçalı yarı-sert protezler  hastalar giyinik iken aşağı ,cinsel ilişki sırasında yukarı bükülmesini sağlayan iç bölüme sahip yarı sert cihazlardır.

Üç parçalı şişirilebilir protezler en sık kullanılan ve en ideal protez grubudur. Bir pompa , bir rezervuar ve şişebilir  bir çift penis gövde aparatı vardır.Üç parçalı protezler normal zamanda gevşek bir penis ilişki sırasında ise sert bir penis sağlar.Dışarıdan bakılınca protez varlığı anlaşılmaz.Rezervuar karın içine , pompa scrotal (torba) bölgeye yerleştirilir. Hastalar pompayı sıkınca rezervuar içindeki sıvı penisdeki silindirlere gider.İşlem sonunda yine pompadaki ufak düğmeye basınca sıvı penisden rezervuara geçer.