KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Uzun zamandır bilim insanları iyileştirici tedavi üzerinde çalışmaktadırlar. Bu amaçla önce penise şok dalga tedavisi sonra penise PRP tedavileri geliştirilmiştir. Bu tedavilerde belirli bir başarı söz konusu olmasına rağmen, ciddi sertleşme bozukluğu olan hastalarda yeteri kadar başarı elde edilememiştir.Kök hücre tedavisi bu anlamda sertleşme bozukluğu tedavisinde yeni bir ufuk açmıştır.

 

Kök hücre tedavisindeki mantık....

Kök hücreler, bölünme ve farklılaşma kapasiteleri nedeniyle dokuyu yenileyebilen ve onarabilen, farklılaşmamış hücrelerdir. Kök hücreleri uygulandıkları bölgede hasar görmüş hücrelerin yerlerini alabilir yada bu hücrelerin yenilenmelerini teşvik edebilirler.Dolayısıyla hasar görmüş bölgeye uygulandığında burada bir iyileşme beklenir.Bu kök hücre tedavisindeki temel mantıktır.

Kök hücre tedavileri tıbbın çeşitli alanlarında 1990’lı yıllarda sonra artarak kullanılmaya başlandı. Günümüzde kanser hastalıkları, kardiyo-vasküler hastalıkları, Parkinson hastalığı ve inme gibi nörolojik hastalıklar, multipl skleroz ve sistemik lupus eritematosus  gibi otoimmün (bağışıklık sistemi)  hastalıklar, dirençli yaralar, omurilik yaralanmaları  gibi durumlarda kullanılmaktadır.

  • Hiçbir tedavi ile sertleşme bozukluğu giderilemeyen hastalarda svf ( stromal vasculer fraction) veya yağ kaynaklı yenileyici hücre veya kök hücre tedavisi yeni bir tedavi yöntemidir.

  • Hiçbir tedaviden  ( ilaç , iğne , şok dalgası , p-shot ) fayda görmeyen hastalara uygulandığında %60 oranında başarı sağlar. 10 hastanın 6'sı protez ameliyatı olmaktan kurtulur.

  • Prp ( p-shot) tedavisi ile Kök Hücre tedavisi arasında büyük farklar vardır. P-shot tedavisi hafif orta sertleşme bozukluğu olan hastalara uygulanırken , Kök hücre tedavisi ciddi şikayeti olan hastalara uygulanır.

  • Peyronie hastalığında oluşan plaklar zamanla sertleşme bozukluğu ve eğriliğe neden olur .Plakların içine uygulanan kök hücre tedavisi eğrilik ve sertleşme düzelmesini sağlar. 

  • Prostat kanseri ameliyatı sonrası sertleşme bozukluğu olma ihtimali yüksektir. Kök hücre tedavisi bu hastalarda sertleşmenin geri kazanılmasında uygulanan en iyi tedavidir.Hastaları %60-80 'ni protez olmaktan kurtulur.

BU YÖNTEMİ NASIL UYGULUYORUZ?

Hastaların karın bölgesinden ya da yan kısımlarından yağ dokusu elde ediliyor. Yaklaşık 50 ya da 100 cc bir yağ dokusu alınıyor. Bu işlem yaklaşık yarım saat sürüyor. Yağ alınacak bölgenin uyuşturulması yeterli oluyor Alınan bu yağ dokusu yaklaşık 2 saat süren bir işlemden geçiyor. Ardından birtakım hücreler elde ediliyor.

EN ÖNEMLİ HÜCRE HANGİSİ?

Örneğin; ‘Endothelilal öncü hücreler’ denilen hücreler, aslında damarların oluşumunda öncülük eden hücrelerdir. Makrofaj denilen hücreler ise bağışıklık sistemini organize eder. Fakat en önemlisi yağ dokusunda bulunan ve farklılaşabilen kök hücrelerdir. Yaklaşık 50 cc yağ dokusu aldıktan sonra enzimatik reaksiyondan geçirilir. Burada 5 cc kadar sayılan hücreleri içeren bir sıvı elde edilir. Bu sıvı penisin sağ ve sol tarafına, sertleşen kısımlarına enjekte edilir.

BU HÜCRELER PENİSİN İÇİNDE NE YAPIYOR?

Bu sayılan hücreler, yeni damar oluşumununa neden olur. Bilindiği gibi ‘ne kadar çok kan o kadar sertleşme’ demektir. Hücre farklılaşmasından dolayı da penisin içinde yeni hücrelerin oluşumuna neden olur. Bu yeni bir iskelet sistemi şeklinde, penis dokusunda yenilenme olarak düşünülebilir.

ETKİSİNİ NE ZAMAN GÖRÜYORUZ?

Uygulama tek bir sefer yapılır. Etki süresi kişiye göre değişiyor. 6. ayın sonunda ya da 9. ayda hatta 1 yıla kadar uzayabilmesi mümkün. Konuyla ilgili en önemli çalışma da Martha Kirstine Haahr tarafından Danimarka’da bulunan Odense Üniversitesi’nde yapıldı.

Çalışmada prostat kanseri sonrasında hiçbir tedaviye cevap vermeyen hastalara tek doz olarak bu tedaviyi uyguladılar ve sonuç 6. ayın sonunda 17 hastadan 8 kişi ilişkiye girebildi! Burada asıl önemli olan nokta sadece sertleşmekle kalmayıp kişilerin ilişkiye de girmiş olması

ÖNEMLİ OLAN SERTLEŞMEK DEĞİL İLİŞKİYE GİREBİLMEK!

Takdir edersiniz ki sertleşseniz de ilişkiye giremedikten sonra bir anlam ifade etmiyor. Bu hastalar arasında 3’ü hiçbir destek almazken, 2’si ilaç desteği, 2’si iğne desteği, biri de penis halkası desteği aldı. Bunun gibi farklı çalışmalar da var.

Sonuç olarak altının çizilmesi gereken yer, ciddi sertleşme bozukluğu olan hastalarda ya da sertleşmesi olmayıp hiçbir tedaviye yanıt vermeyen bilhassa şeker hastalarında, peyronie hastalarında, prostat kanseri ameliyatı sonrasında sertleşmesi olmayan hastalarda protez öncesi yeni bir umut olarak karşımıza çıkmasıdır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

Yapılan klinik öncesi ( deneysel- hayvanlar üzerinde ) araştırmalarda, yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerin penis içine enjekte edilmesinin sertleşme fonksiyonlarını düzelttiği bulunmuştur.2016'da yayınlanan Soebadi ve arkadaşlarının yakın tarihli bir makalesinde bu çalışmalar özetlenmiştir. Çalışmaların hemen hemen tümende kök hücre uygulamaları penis sinir hasarı, vasküler ( damarsal)  yetmezlik, diabetes mellitus ( şeker hast.), hiperlipidemi ve yaşlanmaya bağlı sertleşme bozukluklarının düzelmesini sağlamıştır.

Hayvan deneyleri bu şekilde başarı ile sonuçlanınca ve klinik (insan) çalışmaları hız kazandı. Deneysel çalışmalarda yaklaşık 10 yıl sonra ilk klinik raporlar ortaya çıkmaya başladı. Bugüne kadar yayınlanmış 4 adet insan klinik çalışmasında sertleşme bozukluğu olan hastalarda kök hücre kullanılmıştır.

İlk çalışma 2010 yılından Kore’den Bahk ve arkadaşları tarafından yayınlandı. Şeker hastalığı nedeniyle sertleşme bozukluğu yaşayan, hiçbir tedaviye yanıt vermeyen , protez uygulanma kararı verilen, yaşları 57 ile 87 yaş arasında olan 7 hastanın penisine göbek kordonundan elde edilen kök hücrelerini enjekte ettiler. Hastalar toplam 11 ay boyunca takip edildi. Kök hücre tedavisi alan 7 hastanın 3’ünde ilaçsız, 2’sinde ise ilaç ile sertleşme elde edildi. Tedavi süresince ve takiplerde hiçbir ciddi olumsuz etki bildirilmedi.

2015 yılında Amerika Birleşik Devletlerden Levy ve arkadaşları vasküler ( damarsal) sertleşme bozukluğu olan (sadece penise iğne tedavisi ile sertleşmesi olan) yaşları 40-70 arasında olan 8 hastaya göbek kordonundan elde edilen kök hücreleri penise enjekte ettiler.6.ayın sonunda 8 hastanın 3’ü hiçbir ilaca gereksinim duymadan, 4’ü düşük doz ağızdan ilaç alarak, 1 hasta ise penise iğne tedavisi ile cinsel ilişki yaşadıklarını belirtildi.Tedavi süresince bir yan etki bildirilmedi.

2016 yılında Fransadan Yiou ve arkadaşları prostat kanseri için prostatektomi  ameliyatı olan ve vasküler ( damarsal) yetmezlik nedeniyle sertleşme bozukluğu olan, hiçbir tedaviye yanıt vermeyen, yaşları 45-70 yaş arasında, 12 hastanın penisine  kemik iliği  kök hücrelerini enjekte ettiler. Hastaları 1 yıllık takip ettiler.6. aydan sonra 12 hastanın 9'u ilaç kullanarak cinsel ilişki bildirmiştir. Bu durum 1. yıl takibinde de devam etti. Ciddi yan etki bildirilmedi.

2016 yılında,Danimarkadan  Martha Kirstine Haahr  ve arkadaşları prostat kanseri için prostatektomi  ameliyatı olan ve sertleşme bozukluğu olan, hiçbir tedaviye yanıt vermeyen, yaşları 46-69 yaş arasında, 17 hastanın penisine  yağ dokusu kaynaklı kök hücrelerini enjekte ettiler.6. ayda  17 hastanın 8'inin cinsel ilişki kurma yeteneğini geri kazandığı belirtildi. Hiçbir ciddi yan etki bildirilmedi.