Klitorise tarihsel bakış ...

Klitoris ile ilgili bütün hikaye Milattan sonra  130’lu yıllarda yaşayan  Romalı doktor Gallen’in şu söylemi ile başladı;

‘Erkeklerdeki tüm cinsel organların karşılığı kadınlarda da vardır.Tek fark erkeklerin ki dışarıda ve görünür durumda iken  kadınların ki ise içeridedir.’

 

Klitoris tarihin farklı zamanlarında farklı kişiler tarafından şeytan memesi , yüz kızartıcı uzuv , venüsün aşkı , kadın penisi gibi isimler ile adlandırılmıştır.Aslında klitorise verilen önem kadınların sosyal hayatta yer alması , özgürleşmesi ve değer kazanması ile paralel bir şekilde gelişmiştir.Kadınların cadı diye adlandırılıp öldürüldüğü orta çağda klitorise şeytan memesi denmesi bunun en büyük örneğidir.

İşte bu nedenle klitoris bilim adamları tarafından bilinmesine rağmen hep gözardı edilmiş ve kadının özel bir zevk noktasının olabileceği kabul edilmek istenmemiştir. 1844 yılında Almanyalı anatomist George Ludwig Kobelt , iç ve dış klitorisin ayrıntılı anatomisini çizen  ilk kişi olmakla birlikte belki de cinsellik anlamında kadının özgürleşmesinde de büyük katkı sağlamıştır.Çünkü bu tarihten itibaren klitoris bir zevk organı olarak tanımlanır ve daha detaylı çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

1904 yılında Sigmund Freud klitoral orgazm ile vajinal orgazmı ayırıp , klitoral orgazmın olgunlaşmamış, vajinal orgazmın ise olgunlaşmış bir eylem olduğunu söyledi.1953 yılına gelindiğinde ABD’li biolog Alfred Kinsey kitabında  vajinal orgazmın kadın için en iyi orgazm yöntemi olmadığını söylemiştir.Klitoris kadın hazzının merkezidir diyerek vajinal orgazmı ikinci plana atmıştır.

1966 yılında dünya tarihinin gelmiş  geçmiş en büyük cinsellik araştırmasını  yapan William Masters ve Virginia Johnson, binlerce kadını laboratuvar ortamında incelemiş  ve sonuç olarak, vajinal  ve klitoral orgazmın cinsel tepki açısından benzer olduğunu tespit etmişlerdir.Bu sonuç Kinsey’in klitoris hazzın temel merkezidir tezini desteklemese de, Sigmund Freud’un olgunlaşmış ve olgunlaşmamış orgazm tartışmalarına son vermiştir.

1998 yılında Avusturalyalı Ürolog Helen O’Connell, klitorisin tam olarak anatomisini çıkarmıştır.Klitorisin  penisten iki kat daha fazla sinir içerdiğini  ortaya koymuştur.

Günümüzde, son yapılan çalışmaların vajinal orgazmın efsane olduğu , kadınların vaginal ilişkide de dolaylı yoldan klitoral uyarı ile  orgazma ulaştıkları söylenmektedir.