SPERM TESTİ

Çocuk sahibi olamayan çiftlerde erkeğin değerlendirilmesinde muayene ve öyküden sonra ilk yapılması gereken test semen analizidir.En az 2-3 günlük cinsel pehriz sonrası sperm örneği alınmalıdır.Sperm örneği masturbasyon ile laboratuvar ortamında verilir.Örnek alındıktan sonra  37 derecede ısı değişikliği olmadan sıvılaşana kadar saklanmalıdır.Semen testi normal çıkmış ise tekrarlamaya gerek yoktur.Anormal sonuçlar var ise farklı zamanlarda farklı merkezlerde en az 2 yada 3 kez tekrar edilmelidir.

HORMON TESTLERİ

Sperm değerlerinde anormallik olması halinde mutlaka hormon testleri yapılmalıdır. Sperm üretimi belirli hormonların düzenli ve yeterli çalışması ile olur. FSH , LH , Total testosteron , SHBG , Estrodiol ,Prolaktin , TSH hormonlarına mutlaka bakılmalıdır. 

VARİKOSEL

Varikosel testisin toplardamarlarının genişlemesi ile oluşan bir hastalıktır.Erkeklerin %11.7‘sinde , bu durum saptanabilir.Semen analizi bozuk erkelerin %25.4 ‘ünde varikosel bulunur.Varikosel yaşla birlikte ilerleyen testis gelişiminde gerileme ,küçülme , ağrı ve sperm üretimini bozarak kısırlığa neden olabilir.Varikosel cerrahi olarak düzeltilebilir bir durumdur.Varikoselin sperm bozukluğuna yol açmasının nedeni  testisin maruz kaldığı ısıyı artırmasıdır.Isı artımı sperm DNA’sında bozukluğa  ve testise gelen oksijen ve besinin azalmasına neden olabilir.

Varikosel hastalığında 4 derece vardır. Subklinik denilen derecesinde el  ile muayenede  saptanamaz ,sadece ultrason ile tanı konulabilir.1. derece varikosel el ile muayenede saptanmaz ,sadece kişi ıkınınca damarlar el ile hissedilebilir.2.derece varikosel ıkınma olmasa bile el ile muayenede damarlar saptanabilir , fakat direkt gözle bakınca görülemez.3. derecede varikosel el ile muayeneye gerek kalmadan bakınca görülebilir.Varikosel tanısı koymada el ile muayene yeterlidir.Muayeneyi desteklemek için doppler ultrasonografi tetkiki istenebilir.Bu doktorun kararına bırakılmıştır.

Varikosel operasyonundan en fazlada fayda gören  (semen analizlerinde en fazla düzelme olan)  hastalar ;

  • 3.derece  varikoseli  olan

  • Normal testis hacmi olan

  • Hormonal değerleri normal olan

  • Toplam haraketli sperm sayısı >5 milyon olan

  • Ağrı nedeniyle düzenli ağrı kesici kullanan hastalardır.