BÖBREK TAŞI LAZER İLE TEDAVİ

Retrograd intrarenal cerrahi (RİRC) fiberoptik bir endoskop taşların lazer ile kum haline getirilmesi yada uygun büyüklüğe getirilip vücut dışına alınmasıdır. FURS (flexible üreteroskopi) , Lazer ile endoskopik taş ameliyatı gibi isimlerde aynı anlamda kullanılır.Lazer ile taş kırma sadece ameliyat ile olur.Dışarıdan lazer ile taş kırma diye bir uygulama yoktur.Hastalar arasında dışarıdan ses dalgaları ile taş kırma (ESWT) bazen lazer ile taş kırma olarak söylenebilir ama bu yanlıştır.

Lazer ile taş kırma böbrek , üreter(kanal) ve idrar kesesi taşlarına uygulanabilir.Maliyet açısından idrar kesesi taşlarında çok kullanılmaz.En sık böbrek taşlarında kullanılır. Böbrek içinde ulaşabildiğimiz ve her büyüklükteki taşlara uygulanabilir.Örneğin 2 cm lik taşlarda tek seans’ta tedavi biterken , 4-5 cm lik taşlarda ikinci bir seans gerekebilir.Böbreği tamamen kaplayan çok büyük taşlarda özel bir durum yok ise lazer ile taş kırma önerilmez.

Lazer ile taş kırma’da normal var olan idrar yollarını kullandığımız için yan etkiler çok azdır.İyileşme süresi çok kısadır.Hastanede yatış süresi en fazla 1gündür.Genelde hasta aynı gün evine gidebilir.Kilo sorunu olan , ileri yaştaki hastalar ,kronik hastalığı olanlar ( diabet , tansiyon vs), çocuk hastalar için çok güvenilir ve en tercih edilen yöntemdir.

Diğer yöntemler arasında böbreğe en az zarar veren operasyon şeklidir.Kişi çok kısa bir sürede sosyal hayata döner.Eğer operasyon sonrası iyileşme ağrısı çok fazla değilse kişiler 24 saat içinde çalışmaya başlayabilir.Özellik ile her sene böbrek taşı  olan ve ameliyat olmak zorunda kalan hastalarda tekrar tekrar uygulanabilir.Bu tür hastalarımızda en çok tercih edilen yöntemdir.

Operasyon genelde anestezi altında bazende belden uyuşturma ile yapılabilir.Kablo kalınlığında ve ucunda kamera olan flexible üreteroskop adı verilen alet ile idrar yolundan girilir ve böbreğe ulaşılır.Taş görüldükten sonra lazer ile kırılır.Bazen taş kum haline getirilir (kesme şekerin toz şeker haline gelmesi gibi) bazen de küçük parçalara ayrılır ve vucüt dışına alınır.Böylece taşın tipini belirlemek için analiz imkanı doğar.Oldukça teknik bir ameliyattır.Teknolojik çok sayıda alet kullanılır.Şöyle özetlemek gerekirse ; 1 cm lik taşı lazer ile kırmak için hazırlık süresi yaklaşık 20-30 dakika sürer , taşı görüp lazer ile yok etme işlemi ise 15 dakika sürer.Ekip ne kadar tecrübeli ise hazırlık süresi kısalır , doktor nekadar tecrübeli ise taş kırma süresi azalır.

Başarı oranı 1. Seans’ta %96-99 arasındadır.%1-4 başarısızlık oran vardır.Bunun sebebi kişinin idrar yollarındaki darlıklarının olmasından dolayıdır.İnsanların %1-3’ünde idrar yollarının herhangi bir yerinde darlık olabilir.İşlem sırasında bu darlık açılmaz ise aletlerimiz buradan geçemeyeceği için operasyon 2. Seansa bırakılır.Darlık açılsın ve kanal genişlesin diye böbrek ile mesane arasına bir katater konulur.Yaklaşık 1 ay sonra 2. Seans yapılarak taşlar kırılır.

böbrek taşı lazer tedavisi

Ameliyat öncesi böbrek çıkışında yaklaşık 2 cm lik taşın görüntüsü.

böbrek taşı lazer tedavisi

Ameliyat bitiminde ( yaklaşık 1saat 15 dakika sonra) taşın tamamen toz haline getirilmesi.